160.jpg

Žensko zdravlje !

I muško i žensko u nama!

Baza je najvažnija! Porodica je polazna tačka ka svim našim ulogama i muško-ženski odnosi su magija života, jer žena treba biti izvor da bi bila žena, a muškarac stvaralac da bi bio muško i to jedno bez drugoga ne može. Uspeh je ako ste relativno uspešni u svemu inače sve "propada".Osnovni razlog zašto je to tako je muško i žensko u svima nama i u zavisnosti od tog odnosa smo u dobrom i u hormonskoj ravnoteži.Sami svojim ponašanjem to možemo regulisati!Žena je voda. Njena priroda može biti spokojna, spora, mirna, hladna, duboka, tamna.Muškarac je vatra.Žena je Mesec, muškarac je Sunce.Žena je minus, muškarac je plus.Žena je estrogen, muškarac je testosteron.Žena je mast, muškarac je suvo telo.Vaginalna flora je kisela, muška semena tečnost je bazna.Žena je hladna, muškarac je toplokrvan.Žena je vlažna, muškarac je suv.Žena je opuštena, muškarac je napet .Žena je pasivna, muškarac je aktivan .Žena je horizontalna, muškarac je vertikalan.Žena je osećaj, muškarac je misao.Žena je mašta, muškarac je cilj.Žena prima, muškarac daje.Na osnovu toga možete sebe voditi i biti žena, biti svoja priroda, biti Vila!Početak i suština je bliskost i kako ćemo same sebi da činimo za ženstvenost,tako će se menjati i naše telo.Ako smo voda, kupanje podstiče ženske hormone. Ako smo horizontalne, odmor nam je važan, maštanje, ukusni zalogaji, disanje....i estrogen kreće.Žena se sporije i greje i hladi. Žena je pasivna i zato kada je mnogo u akciji, manjak je ženskih, tj višak muških hormona.
Svaka Vila ima mrvicu muškosti, ali kako će znati kada je to prenaglašeno?
Kada se brzo kreće, kada mnogo gestikulira, kada glasno govori, kada nije opuštena.Sport takođe diže testosteron, jer je to akcija.

Muško i žensko je nedeljivo, ali povećanje jednog u nama umanjuje drugo.
Vila mora biti Vila! 
Izvor i osećaj svega!Bliskost je važna, a muško- ženski odnosi najjača dvojnost i neizmerna međuzavisnost!

Powered by WebExpress